ALAT PENIRIS ABON SISTEM SENTIFUGAL (SPINNER)

ALAT PENIRIS ABON SISTEM SENTIFUGAL (SPINNER)

Deskripsi Teknologi
Abon ikan mempuyai daya awet yang relatif lama yaitu masih dapat diterima pada penyimpanan selama 50 (lima putuh) hari pada suhu kamar dengan pengemasan yang lebih baik, masa simpan ini masih dapat dipertahankan, lebih lama, lagi apabila kadar minyak dalam abon dapat ditekan serendah mungkin. Untuk itu diperlukan alat untuk mengurangi kadar lemak dalam abon yaitu alat peniris abon.


Alat ini menerapkan sistem sentrifuse (putar) dalam meniriskan minyak dari produk. Dengan adanya pengatur kecepatan, cepat-lambatnya putaran dapat diatur tergantung dari banyaknya produk.


Aspek Inovatif
Selama ini penirisan abon ikan menggunakan pengepresan manual tanpa sistem hidrolik, sehingga minyak dalam produk akhir masih banyak, hal ini menyebabkan daya simpan produk tidak lama. Alat ini merupakan alat peniris abon dengan sistem sentifuse (putar) dengan aksesoris berupa alat pengatur kecepatan, panel digital dan penahan getaran.


Keunggulan
• Penggunaan alat ini lebih efisien dan efektif dalam hal waktu dan tenaga,
• Dilengkapi dengan pengatur kecepatan, sehingga putaran alat dapat disesuaikan dengan banyaknya produk,
• Produk abon yang dihasilkan memiliki daya simpan yang lama,
• Penampakan, rasa dan tekstur yang dihasilkan lebih balk dibandingkan dengan abon dengan alat peniris pengepres manual.

sumber : Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan, DKP, 2009

No comments:

Post a Comment